Explainer Animation Essentials

Sådan skriver du et speak til dine explainer videoer med disse 5 simple skridt

Af Teresa Madariaga

Indehaver af Grafisk Pondus

Dette er 2. del af blogserien Explainer Animation Essentials.

Denne serie er for dig, der er nysgerrig på, hvordan du kan bruge animationsvideoer som en fast del af din online markedsføring. Blogserien består af 6 dele, som du skal have styr på for at skabe en effektiv animationsvideo, der vækker din målgruppes engagement.

Explainer videoer er et kraftfuldt medie, hvad angår online markedsføring. Denne slags video gør brug af storytelling, karakterer og ikke mindst et speak til at gøre modtageren klogere på et emne. Speaket er dit brands fortællerstemme, og er dermed en af de absolut altafgørende dele, der skal til for at lave en god explainer video.

Læsetid: ca. 4 min

Hvorfor er speaket så vigtigt?

Uden et speak har explainer videoer sværere ved at fange vores opmærksomhed.

Lad mig komme med et eksempel på, hvad jeg mener.

Du har sikkert prøvet at sidde i en bus og overhøre en samtale mellem nogle af de andre i bussen. Eller sidde på dit kontor og overhøre en andens telefonsamtale. Du lytter helt automatisk med, selvom det ikke har noget med dig at gøre.

Det sker af den årsag, at når vi hører et andet menneskes stemme, skærper vi helt automatisk vores opmærksomhed mod stemmen. Det gør vi, fordi vi er sociale dyr. Vi har et stort behov for at spejle os i andre, der ligner os. Så det betyder, at når vi hører en andens stemme, har vi meget svært ved at abstrahere fra den.

Derfor bliver speaket et effektivt redskab til at fange modtagerens opmærksomhed.

En anden grund til, at et speak er så vigtigt, er at lyden er 50% af hele oplevelsen.

Og bringer man både syns- og høresansen i spil, husker vi videoen bedre, end hvis der ingen lyd var.

Desuden er speaket dit brands personlighed. Og det giver dig derfor muligheden for at give din målgruppe et bedre indtryk af dit brand.

Den rette stemme kan skabe ro og tryghed blandt din målgruppe, hvilket giver dem en større tillid til dit brand.

Er det ikke fantastisk?

Nu har vi slået fast, hvorfor et speak er så altafgørende i en explainer video! Lad os derfor gå videre til, hvordan man helt lavpraktisk kommer i gang med at lave et speak.

5 gode tips til at skrive dit speak

manuskript-billede

1. Hav styr på manuskriptet

Et manuskript og et speak er lidt to sider af samme sag.

Helt overordnet er et speak en del af dit manuskript. Manuskriptet beskriver alle dele af videoen, såsom baggrundsmusik, animationer, sceneskift og karakterer.

Speaket fokuserer derimod udelukkende på fortællerstemmen.

Derfor arbejder man typisk sideløbende på begge ting, da de hænger uløseligt sammen.

Jeg har lavet en udførlig guide til, hvordan du kommer i gang med dit manuskript. Der kan du også downloade en skabelon til dit manuskript, hvor du nemt kan plotte dit indhold ind.

2. Undgå “cheesy” fortælling

Desværre falder mange explainer videoer i den fælde, at de bliver for cheesy at se og høre på.

Baggrundsmusikken bliver for lalleglad, karaktererne bliver lidt for opstemte at se på, og det distancerer desværre seeren.

Sørg derfor for at undgå at det hele bliver lidt for kliché-agtigt at høre på.

complicated

3. Pas på med komplicerede ord

Mange, som er vant til at skrive tekster, glemmer desværre, at det forholder sig anderledes, når man skriver et speak.

Der er en, som skal læse dit speak op – hvis ikke det er dig selv, altså.
I er derfor to individer, som formulerer sig på forskellige måder.

Det er derfor vigtigt, at speakeren føler sig hjemme i de formuleringer og ordvalg, som du har skrevet. Speakeren skal føle det naturligt at læse din tekst op, for ellers samler modtageren det op med det samme. Pas derfor på med at vælge komplicerede eller sjældent brugte ord, som få ved, hvordan udtales.

CTA

4. Slut speaket af med en klar CTA

CTA er en forkortelse af call-to-action. Det betyder, at du præsenterer en konkret handling, som du vil have modtageren til at gøre efter de har set videoen.

Det kan være, at du vil have dem til at tilmelde sig dit nyhedsbrev, sende dig en e-mail eller gå ind på en bestemt webadresse.

Hovedsagen er, at folk glemmer at slutte deres explainer video af med noget konkret handling. Og på den måde mister de en potentiel ny kunde, fordi seerne ikke har tålmodigheden eller interessen til at finde ud af, hvad de skal gøre efterfølgende.

CTA’er bruges overalt på hjemmesider og andre digitale løsninger, fordi vores smertegrænse for koncentration bliver mindre og mindre. Derfor er det enormt vigtigt at præsentere næste skridt i processen på et sølvfad, så brugeren rent instinktivt går videre.

tempo

5. Tjek, at speaket har det rette tempo

Jeg ved, at du sikkert er ivrig efter at fortælle en helt masse på kort tid.

Men lad være med at falde i fælden! Man kommer let til at overvurdere, hvor meget, man kan nå at sige på de maksimum 2-3 minutter, som en explainer video typisk varer.

Heldigvis er der et smart værktøj til at tjekke, hvor lang din video bør være ud fra dit speak.

Du copypaster blot replikkerne fra dit speak ind i det tomme felt og trykker “Calculate”.

Du kan endda vælge, om du vil have et langsomt, regulært eller hurtigt tempo – og vupti!
Så beregner den en længde til dig. Smart, ikke?

Download en GRATIS skabelon til dit speak

AU - Case thumbnail
Afspil video

En explainervideo, jeg har lavet til Aarhus Universitet, hvor jeg også har udarbejdet speaket, som en AU-medarbejder lagde stemme til.

Har du fået blod på tanden til at gå i gang med dit speak, men savner lidt inspiration til at komme ud af starthullerne?

Så er det heldigt, at jeg faktisk sidder inde med et speak, som jeg selv har udarbejdet til denne explainer video, du ser for oven, som jeg har udarbejdet til Aarhus Universitet.

Download speaket ved at trykke på knappen nedenunder, og så kan du ellers begynde at plotte dine egne replikker ind.

Held og lykke!

Er du klar til din animation?